Fundacja Władysława Reymonta

Reymont Foundation Canada Logo

Założona w 1970r, Fundacja służy całej Polonii poprzez pracę w szerzeniu kultury wśród polskiej grupy etnicznej w Kanadzie.

Od zarania działalności najważniejszym zadaniem Fundacji było i jest utrzymanie i propagowanie KULTURY POLSKIEJ w KANADZIE, utrzymanie dziedzictwa narodowego wśród Polonii, oraz współudział w rozwoju kultury kanadyjskiej.