Donacje

Przyszłość polskiej kultury w Kanadzie zależy od solidarności polonijnej. Solidarność tę możecie Państwo zademonstrować popierając naszą działalność przez:

  • zakładanie funduszy stypendialnych
  • zapisy testamentowe i darowizny
  • donacje indywidualne
  • członkostwo i aktywną działalność w Fundacji 

Wszelkie dary na cele Fundacji (co najmniej $20) zwolnione są od podatku dochodowego.

Każdy znaczek $2.00
plus $1.5 przysyłka

Fifty

Fifty + Portrait

Fifty + Leaf