Stypendia

Lista Fundatorow Stypendiów

Lista Przyznawanych Stypendiów

 

Ogólne warunki przyznawania stypendiów:

  • Polskie pochodzenie
  • Obywatelstwo kanadyjskie lub prawo do stałego pobytu w Kanadzie
  • Co najmniej drugi rok studiów na wyższych uczelniach
  • Osiągnięcia w nauce
  • Zaangażowanie studenta w organizacjach studenckich, młodzieżowych i w pracy społecznej (nie tylko w polskich organizacjach).
  • Zaangażowanie studenta lub rodziców/dziadków w organizacjach polonijnych.
  • Stypendium można otrzymać tylko trzy razy.
  • Fundacja przynaje rownież zapomogi dla studentów w trudnej sytuacji finansowej.

Korespondencję związaną ze stypendiami prosimy kierować do:

Komitet Przyznawania Stypendiów
4949 Eramosa, 6th Line
Rockwood, Ontario N0B 2K0

Aplikację stypendialnę można uzyskać pod w/w adresem lub elektronicznie (od początku września do połowy października):
www.reymontfoundation.com
e-mail: [email protected]

Dodatkowych informacji udziela:
Witold Jaroszewski (519) 856 4874
email: [email protected]

Niekompletne podania nie będą rozpatrywane.
Wymagana jest wersja aplikacji z bieżącego roku.

Każdy stypendysta Fundacji W. Reymonta musi osobiście odebrać stypendium podczas Uroczystości Wręczenia Stypendiów.

STYPENDIA NIE BĘDĄ WYSYŁANE POCZTĄ!

W przypadku długiej odległości (ponad 200 km) lub innych przyczyn uniemożliwiających odebranie stypendium, zostanie ono wraz z dyplomem wręczone podczas jednej z uroczystości polonijnych w miejscu zamieszkania lub pobytu studenta.
W przypadku nie zgłoszenia się po odbiór stypendium, zostanie ono przyznane innemu studentowi w następnym roku akademickim.

 

Zapomogi

Zapomogi są przyznawane dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Proszę dołączyć list wyjaśniający.

Lista Przyznawanych Stypendiów:

NAZWA STYPENDIUM WARUNKI PRZYZNANIA
Fundacja W. Reymonta Scholarship Ogólne warunki
Blaski Alex Memorial Scholarship (ZPwK Gr. 43 – Barrie) Ogólne warunki – studenci z okolic Barrie
Borek Maria i Czesław Scholarship Ogólne warunki – studenci z okolic Durham/Oshawa
Chrapka Kazimierz The W. Reymont Foundation President’s Scholarship Ogólne warunki – zaangażowanie społeczne
Dobranowski Julian Memorial Scholarship Ogólne warunki
Drzymała Janusz i Roma Scholarship Ogólne warunki – studenci nauk ścisłych i inżynieryjnych
Dulemba Aleksander i Stefania Scholarship Ogólne warunki – studenci medycyny, studenci w trudnej sytuacji finansowej
Flis Walter i Anna Memorial Scholarship Ogólne warunki
Gadzała Franciszek Memorial Scholarship Ogólne warunki – studenci historii Polski U.of T. urodzeni w Kanadzie
Głogowski Franciszek Memorial Scholarship Ogólne warunki
Haidasz Senator Stanley Fellowship Ogólne warunki – zainteresowanie wielokulturowości, historii Polski i Kanady
Juchniewicz Kazimiera Memorial Scholarship Ogólne warunki
Kacperski Stefan i Weronika Memorial Scholarship Ogólne warunki
Klimt Stefan i Janina Scholarship Ogólne warunki – studenci w trudnej sytuacji finansowej z okolic Cambridge
Kmietowicz Frank Memorial Scholarship (ZPwK Gr.20 – Windsor) Ogólne warunki – studenci Grupy 20
Kokociłski George Memorial Scholarship Ogólne warunki
Kuropas Jan Memorial Scholarship Ogólne warunki – studenci w trudnej sytuacji finansowej
Rodziny Krawczyk-Krane Family Scholarship Ogólne warunki
Lasek Stanisław i Aniela Scholarship Ogólne warunki – studenci w trudnej sytuacji finansowej
Maziarz Tadeusz Scholarship Ogólne warunki
Michno Bronisław Memorial Scholarship Ogólne warunki
Nawrot Marek Memorial Scholarship Ogólne warunki – studenci geografii lub nauki o środowisku z York University,
Pidperyhora Eleonora Scholarship Ogólne warunki
Dr Piotrowski Adolph Memorial Art Scholarship Ogólne warunki – studenci malarstwa/rzeźby
Sadowski Chester i Maria Memorial Scholarship Ogólne warunki – studentki nauk ścisłych
Sobczak Bolesław i Irena Scholarship Ogólne warunki – studenci w trudnej sytuacji finansowej
Ungar Wacław i Irena Memorial Scholarship Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Ungar Wacław i Irena Memorial Scholarship Ogólne warunki – koncertujący studenci wydziałów muzycznych
Waśkiewicz Wacław Scholarship Ogólne warunki
Żurek Antoni i Jadwiga Scholarship Ogólne warunki
Pope John Paul II Scholarship (ZG ZPwK) Kleryk polskiego pochodzenia studiujący w seminarium na 3 lub 4 roku
Ladies Circle Central Executive P.A.C. Scholarship Ogólne warunki – studenci członkią Koło Polek
ZPwK Gr. 2 – Hamilton Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 2
ZPwK Gr. 5 – Toronto Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 5
ZPwK Gr. 10 – Brantford Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 10
ZPwK Gr. 11 – Guelph Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 11
ZPwK Gr. 17 – Delhi Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 17
ZPwK Gr. 11 – Thunder Bay Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 19
ZPwK Gr. 25 – Peterborough Ogólne warunki – studenci z okolic Peterborough
ZPwK Gr. 35 – Red Lake Scholarship Ogólne warunki – studenci z kredytem z j. polskiego lub historii Polski
ZPwK Gr. 95 – Mississauga Scholarship Ogólne warunki – studenci Grupy 95 z kredytem z j. polskiego
Polish Club Cambridge Scholarship Ogólne warunki – studenci z okolic Cambridge
Polish Students Association U.of T. Scholarship Ogólne warunki
Polish Weterans Association – Oshawa Scholarship Ogólne warunki
Stypendium Stypendystów Ogólne warunki
M. Curie-Skłodowska Scholarship Ogólne warunki